Katalog badań

Mocz - badanie ogólne

Morfologia krwi

PT (INR)

APTT

Glukoza

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

Kreatynina

Wapń całkowity

Żelazo

Ferrytyna

CRP, ilościowo

OB

Grupa krwi

TSH

1 z 7